AI, binnenkort niet weg te denken uit Clevelands klaslokalen


Tegen eind februari 2023 namen stedelijke schooldistricten snel actie om Chat GPT (een schrijfhulp die onlangs het internet veroverde) te blokkeren op schoolapparaten en -netwerken. Districten uitten zorgen over de mogelijkheden die de software leerlingen biedt voor fraude en plagiaat. Daarnaast waren er twijfels over de veiligheid en nauwkeurigheid van de inhoud die de schrijfhulp produceert.

Scholen in Cleveland pakken het anders aan. In plaats van AI-software te blokkeren, experimenteert het Cleveland Metropolitan schooldistrict met diverse manieren om AI te integreren in het leren en lesgeven.

Signal Cleveland vroeg enkele experts om advies voor de manier waarop schooldistricten, leraren en ouders met kunstmatige intelligentie (AI) moeten omgaan. Daarnaast spraken ze erover hoe AI de werklast van leraren kan verlichten, maar ook risico's kan vormen voor leerlingen.

Kris Astle, onderwijsstrateeg bij SMART Technologies, vertelde Signal Cleveland dat AI-apps weliswaar krachtige tools zijn om het leerproces te personaliseren, maar ook constant persoonlijke leerlinggegevens nodig hebben. Hierdoor kan het risico ontstaan dat adresgegevens en cijfers vrijkomen of dat contactgegevens aan derden worden verkocht.

Astle gaf aan dat schooldistricten, ouders en families een betere indruk kunnen krijgen van de veiligheid van een app door vragen te stellen als:

  • Versleutelt deze EdTech-app mijn productgebruikersgegevens?
  • Hoelang bewaren ze mijn gegevens? 
  • Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt?
  • Kan ik een verzoek indienen om mijn gegevens te wissen?
  • Welke werknemers, aannemers en leveranciers hebben toegang tot mijn gegevens?
  • Vallen ze onder de Student Privacy Plegde?
 

Astle adviseerde scholen en families ook om het gebruik van AI, dat isolerend kan werken voor sommige leerlingen, af te wisselen met fysieke activiteiten met vrienden en verzorgers.

Lees meer van EdTech-experts en ontdek hoe AI gebruikt kan worden in de klas.