Een nieuw leerniveau ontgrendelen: De band tussen ouders en hun schoolgemeenschap versterken


Nu we aan het begin van een nieuw schooljaar staan, denken zowel docenten als ouders na over wat ze nog meer kunnen doen om het leerproces van hun leerlingen en kinderen te bevorderen. Leerlingen hebben de afgelopen jaren veel te verduren gehad, waardoor er afstand is ontstaan tussen hen en hun docenten. Zeker is dat er heel wat in te halen valt.

Met dit in het achterhoofd is het cruciaal dat sterke banden binnen het ondersteuningsnetwerk van de leerlingen naar een hoger niveau worden getild door een betere samenwerking. Of dat netwerk nu bestaat tussen leerling en docent, of docent en ouder. Zo kunnen docenten en scholen de verloren tijd in de klas vanwege de pandemie goedmaken door hun leerlingen zowel op school als thuis uitgebreide ondersteuning te bieden.

Meer informatie over de concrete manieren waarop scholen en docenten ouders kunnen betrekken bij het succes van hun leerlingen.