Harvard Business Review: SMART Innovation in Sales and Marketing


Met 35 baanbrekende technologische oplossingen staat SMART™ bekend als een innovatief bedrijf. En het gaat niet alleen om producten, het gaat ook om innovatie op organisatorisch gebied.

Aangezien het team zich bewust was van de beperkingen van het eenvoudigweg "beter op elkaar afstemmen" van hun commerciële functies, ontmantelde het de traditionele formule van verkoop, marketing, succes en service volledig en herschikte ze in wat SMART de "Unified Commercial Engine" (UCE) noemt. In tegenstelling tot de traditionele silo-formule, die aan interne processen is gekoppeld, is de UCE opgebouwd door het zorgvuldig in kaart brengen van de kooptrajecten van klanten via een reeks voorspelbare "uit te voeren taken" als onderdeel van een typische aankoop van onderwijstechnologie.

Lees in Harvard Business Review verder wat Brent Adamson zegt over hoe SMART™ de toekomst van verkoop en marketing verkent: