Wat OECD ontdekte in de eerste enquête naar sociaal-emotionele vaardigheden

Two students hands in a high-five

Tijdens een donderdagmiddagsessie van SMART Technologies bespraken onderwijsdeskundigen uit de hele wereld de resultaten van de wereldwijde Enquête naar sociale en economische vaardigheden van de Organisation for Economic Co-operation and Development. Dit was de eerste keer dat de organisatie een internationale, vergelijkende evaluatie uitvoerde naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Een van de meest schokkende bevindingen was dat 15-jarigen gemiddeld minder sociaal-emotionele vaardigheden lieten zien dan hun 10-jaar oude leeftijdsgenoten. Dit bleek uit resultaten beschreven in een raport genaamd 'Beyond Academic Learning' en diverse aanvullende rapporten die specifiek gericht waren op 10 deelnemende steden wereldwijd, waaronder Houston, Texas.

Verder bleek uit de enquête dat sociaal-emotionele vaardigheden, zoals doorzettingsvermogen, vertrouwen en nieuwsgierigheid, onder 15-jarigen positief samenhangen met schoolprestaties. Vaardigheden zoals stressbestendigheid, creativiteit en sociaal vermogen werden minder aan schoolprestaties gekoppeld.

Lees voor meer resultaten van de OECD verder op K-12 Dive: