Parcells internationaal erkend voor het verbinden van leerlingen door innovatief lesgeven

Two Parcells students working and engaging in a lesson.

We hadden de eer de docenten en leerlingen van Parcells Middle School, in het Grosse Pointe Public Schools District, Michigan, te bezoeken. Het doel was om het gebruik van klassikale technologie op de school onder de aandacht te brengen. Wat we vonden was veel zinvoller.

Innovatief onderwijs baant zich een weg door de vele lokalen in Parcells. "Al onze scholen zijn SMART-scholen. We hebben ons bewust ingespannen om onze leraren de instrumenten en opleiding te bieden om in hun klas contact te maken met de leerlingen," zei technisch directeur Chris Stanely.

Lees verder om te ontdekken hoe Parcells een SMART Exemplary School werd en welke impact technologie in haar klaslokalen heeft gehad: