Positieve stappen naar toegankelijke klaslokalen

A teacher helping a student with accommodations code on his student device.

We zagen een enorm toegenomen interesse in toegankelijkheid op Bett 2023. Vertegenwoordigers van vijf landen kwamen bijeen om hun ervaringen tijdens te delen de rondetafeldiscussie over toegankelijkheid van SMART. Ze bespraken hoe technologie inclusieve leeromgevingen voor iedereen beter kan ondersteunen.

De vertegenwoordigde landen waren Canada, Oostenrijk, Finland, Schotland en Engeland. Bepaalde verschillen kwamen al snel naar voren. Sommigen hadden immersieve technologie als essentieel onderdeel van een pakket voor kinderen met extra behoeften, anderen hadden moeite om laptops voor hun leerlingen te regelen.

In dit artikel op de Teaching Times deelt Sal McKeown bevindingen en reacties van de rondetafeldiscussie over toegenkelijkheid van SMART. Ook noemt Sal mogelijke oplossingen die scholen en districten kunnen doorvoeren bij de selectie van toegankelijke technologische oplossingen. Lees het volledige verhaal op Teaching Times.