Lumio versus Nearpod

Haal meer uit je lessen en bied je leerlingen meer manieren om te leren met Lumio

Met Lumio kunnen leerlingen op verschillende manieren leren en is het ook mogelijk op flexibele wijze content te ontwikkelen en les te geven. En dat allemaal tegen een zeer scherpe prijs.

Bied leerlingen meer manieren om te leren,

vooral met en van elkaar

1. Vrije groepswerkruimten

Lumio

Met Lumio kunnen leerlingen onderling digitaal communiceren, net alsof ze in hetzelfde klaslokaal zitten. 

Van elke lespagina kun je een werkruimte maken, waar leerlingen in tweetallen, kleine groepjes of met de hele klas hun bijdrage leveren. Je kunt een pagina zelfs ter plekke veranderen in een gedeelde werkruimte, gewoon tijdens de les. 

Ideeën ontwikkelen

Splits leerlingen op in kleine, aanpasbare groepen en geef ze een vrijelijk bewerkbare werkruimte waarin ze zelfstandig kunnen werken en ideeën kunnen ontwikkelen. Doordat leerlingen inkt, tekst, web- en videolinks en via een veilige zoekfunctie gevonden afbeeldingen kunnen toevoegen, kan elke groep het leerproces zelf vormgeven.

Houd ieders bijdragen bij

Leerlingen kunnen objecten manipuleren en in het rond bewegen, of schrijven en tekenen met inkt, en dat alles in een gedeelde Lumio-werkruimte. Dankzij de functie voor naamsvermelding wordt elke bijdrage toegekend aan de juiste leerling.VS

Nearpod

Nearpod biedt geen gedeelde werkruimten waarin groepen vrijelijk kunnen samenwerken.

Beperkte interactie met de hele klas

Nearpod is vooral gericht op individuele bijdragen van leerlingen; de Collaborate Board-functie bevat slechts beperkte interactiemogelijkheden voor de hele klas.

2. Vrije individuele bijdragen in digitale leerlinghand-outs

Lumio

Geef iedere leerling een afzonderlijke kopie van een lessenpagina, zodat ze op hun eigen manier antwoord kunnen geven. 

Het leerproces in eigen hand

Met de Lumio-tools kunnen leerlingen zelf kiezen hoe ze hun kennis willen delen, zodat ze hun leerproces meer in eigen hand nemen. Leerlingen werken met digitale hulpmiddelen en voegen inkt, tekst, web- en videolinks en met SafeSearch gezochte online afbeeldingen toe.

Leerlingen kunnen digitale objecten maken terwijl u in real time hun voortgang volgt en feedback geeft.VS

Nearpod

Nearpod biedt maar weinig manieren aan waarop leerlingen kunnen meedoen. In de tool voor open vragen van Nearpod kunnen ze bijvoorbeeld alleen met tekst antwoorden.

3. Klassikaal brainstormen en discussies voeren met Shout It Out

Lumio

Zet de hele klas samen aan het denken en leg alle ideeën, vragen en patronen die bij de leerlingen ontstaan vast in één ruimte.

Voer een klassikale discussie, start een brainstormactiviteit of doe een snelle poll waarbij iedere leerling tekst of afbeeldingen kan delen in een gezamenlijke werkruimte. Organiseer ingediend werk door het te verplaatsen en groeperen.

Gelijke, actieve mogelijkheden

Aan individuele leerlingenbijdragen kunnen namen gegeven worden. Leerlingen krijgen gelijke, actieve kansen om hun stem en ideeën te delen en ontwikkelen.VS

Nearpod

Vergelijk de Collaborate Board-functie van Nearpod. Daarmee kunnen leraren alleen met de betaalde School- of District Premium Plus-licentie berichten van leerlingen groeperen in kolommen.

SMART Ambassadors

SMART is onze favoriete methode om onze klus veel efficiënter te klaren. In een handomdraai kunnen we kinderen geven wat ze nodig hebben.

Carmon Arquette

Directeur

4. Meer flexibiliteit in contentontwikkeling en lesgeven

  • Aanpasbaar
  • Spelgebaseerd
  • Aanpassingen tijdens de les

Bewerk de inhoud van een van de duizenden kant-en-klare hulpmiddelen uit de Lumio-collectie

Vergelijk dat met Nearpod, dat kant-en-klare lessen aanbiedt, maar waarmee je al bestaande lespagina's slechts beperkt kunt bewerken. Om kant-en-klare lesseninhoud in Nearpod aan te passen aan de eisen van jouw lesprogramma, zou je losstaande slides of activiteiten moeten toevoegen.

Je krijgt toegang tot veel soorten individuele, teamgebaseerde, gezamenlijke en wedstrijdspelletjes, die je allemaal kunt aanpassen aan je lesonderwerpen. Hieronder vallen diverse drag-&-drop-activiteiten, zoals objecten koppelen, sorteren of lege vakjes invullen. Een woordzoeker maken duurt slechts seconden. Of doe een quiz waarin concurrerende teams vragen goed proberen beantwoorden, terwijl hun voortgang zichtbaar is als racecircuit, een virtueel spelprogramma of uitkomende monstereieren. Maak sorteerspelletjes waarmee leerlingen veel verschillende grappige thema's gebruiken. Ze kunnen bijvoorbeeld draken te lijf gaan, met piraten vechten of een wedstrijdje elektrisch gitaar spelen houden.

Vergelijk Nearpod, dat minder soorten aanpasbare spellen aanbiedt.

Terwijl je aan het lesgeven bent kun je in een handomdraai nieuwe pagina's toevoegen, een nieuwe pagina in een leerlingenhand-out of groepswerkruimte veranderen, of een Shout-It-Out-activiteit toevoegen. Ook kun je jouw werk in deze nieuwe acitviteit en dat van je leerlingen opslaan in de les.

In Nearpod zijn acitiviteiten die je in de live deelname-modus toevoegt tijdens de les, inclusief whiteboard en live aantekeningen, tijdelijk en worden niet opgeslagen in het bestand. Ook je aantekeningen en het werk van leerlingen worden niet opgeslagen als onderdeel van de les. Live aantekeningen zijn daarnaast alleen beschikbaar met een betaalde Premium Plus School- of District-licentie.

Een veel lagere prijs

Minder uitgeven en meer ontvangen

Lumio biedt een gratis abonnement. Betaalde abonnementen beginnen bij jaarlijks $59* per leraar.
*Sommige regio's vermelden de prijs niet. Ga hiervoor naar onze prijspagina 

Nearpod heeft zijn prijzen verhoogd. Die zijn nu minimaal $159 en maximaal $397 per leraar per jaar.

Onbeperkte opslagcapaciteit

Lumio-abbonnees kunnen lessen, activiteiten en bronnen creëren om in de les te gebruiken, zonder het risico te lopen over de opslagcapaciteit heen te gaan.

De betaalde leraarabonnementen van Nearpod beperken de hoeveelheid opslag die leraren kunnen gebruiken.

Gratis software voor het onderwijs

Iedere les interactief maken en toegang tot een constant groeiende collectie van bronnen en inhoud

Meer informatie over Lumio

Publicatiedatum: 12 januari 2022

©2022 SMART Technologies. Alle rechten voorbehouden. Alle product- en bedrijfsnamen van derden dienen uitsluitend ter identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars. De informatie in dit document is naar het beste weten van SMART Technologies ULC (SMART) correct op de datum van publicatie (12 januari 2022). Hoewel SMART redelijke maatregelen heeft getroffen om de nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie hierin te verifiëren, is het niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden. Alle informatie wordt uitsluitend verstrekt op een 'as-is'-basis. Resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie hebben geen enkele vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties inzake prestaties, verhandelbaarheid en bruikbaarheid voor een bepaald doel. In geen geval is SMART, diens agenten of werknemers aansprakelijk jegens u, of iemand anders, voor enige beslissing genomen of actie ondernomen op basis van de informatie in deze vergelijking of voor enige gevolgschade, speciale of soortgelijke schade, zelfs na adviesd over de mogelijkheid van dergelijke schade.