Voorwaarden Lumio

Welkom

Ben je minderjarig? Dan moet je ouder of voogd namens jou akkoord gaan met deze voorwaarden. Je school heeft al toestemming of heeft die niet nodig.

Dankjewel voor je keuze voor Lumio van SMART.

Leraren en leerlingen zijn onmisbaar voor het bestaan van SMART, en we willen voorkomen dat we jullie vertrouwen in ons schaden. In deze overeenkomst (ook wel 'voorwaarden' genoemd) leggen we uit hoe we samenwerken door jouw en onze verplichtingen te verduidelijken. We hebben de tekst zo eenvoudig mogelijk proberen te houden, maar als je iets tegenkomt wat je niet begrijpt, neem dan contact met ons op. Dit is belangrijk, want dit is een juridisch bindende overeenkomst tussen jou en SMART Technologies ULC. 'Jou' of 'jouw' kan jou als individu betekenen, maar ook je organisatie of minderjarige kind dat Lumio gebruikt. Naar SMART Technologies verwijzen we met 'wij', 'ons' of 'onze'. Je stemt ermee in dat als je lid wordt als gast, een abonnement aanschaft, je aanmeldt of gebruikmaakt van Lumio, SMART dat ziet als acceptatie van deze voorwaarden.

Kortom, als je Lumio gebruikt betekent dat dat jij en SMART akkoord gaan met wat hier staat. Als je niet akkkoord gaat, mag je Lumio niet gebruiken.

Updates

Lumio is een dynamisch product met voortdurende updates en veranderingen om de functies, de content, het gebruiksgemak en de veiligheid te verbeteren. Op tijd veranderingen doorvoeren is de basis van eersteklas software voor jou als klant. Soms moeten we vanwege materiaalupdates onze voorwaarden aanpassen. Van deze aanpassingen brengen we je op de hoogte. Als onze updates je rechten of plichten onder deze voorwaarden niet uithollen of beperken, kunnen we ze doorvoeren zonder je op de hoogte te brengen.

Privacy en persoonlijke informatie

Je gaat ermee akkoord dat SMART je gegevens gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid:

Lumio van SMART

Zowel jij als SMART hebben de plicht alle toepasselijke privacywetgeving na te leven. In de bovenstaande beleidsregels wordt uitgelegd hoe SMART met jou samenwerkt om je informatie en privacy te beschermen wanneer je deze onderdelen van Lumio gebruikt. In deze beleidsregels staat ook informatie over cookies.

Aan de slag

Je krijgt onze software via licenties en kunt deze niet kopen. Een Lumio-licentie kun je niet doorverkopen of doorgeven, ongeacht de activatiestatus, tenzij je een gemachtigde SMART-distributeur of -reseller bent. SMART verstrekt je een herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om Lumio te gebruiken onder deze voorwaarden. Tenzij de toepasselijke wetgeving je meer rechten geeft, mag Lumio alleen gebruiken zoals expliciet is toegestaan in deze voorwaarden.

Je kunt Lumio gratis gebruiken. Hoewel aanvullende functies beschikbaar zijn als leerlingen inloggen, is een leerlingaccount aanmaken volledig optioneel. Een leerling kan altijd meedoen aan een live sessie als anonieme gast met een zelfgekozen weergavenaam. Als je een abonnement aanschaft ontvang je nog meer voordelen.

Voor delen van Lumio en de aanschaf ervan moet je soms bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie geven. Hoewel je aan sommige functies momenteel kunt meedoen met alleen een zelfgekozen weergavenaam, behoudt SMART het recht om te eisen dat dergelijke activiteiten binnen het product worden gekoppeld aan een identificeerbare gebruiker. Persoonlijk identificeerbare informatie die je geeft beheert SMART in overeenstemming met onze

De informatie die je verstrekt tijdens een aankoop of wanneer je een account aanmaakt moet waar, actueel, accuraat en compleet zijn. Als SMART reden heeft om te vermoeden dat de informatie onwaar, inaccuraat, niet actueel of incompleet is, mag SMART je account opschorten of verwijderen en elk huidig of toekomstig gebruik van Lumio verbieden.

Gebruikers: als je een e-mailadres hebt gekregen van je organisatie (school, werk, enzovoort) om je aan te melden, kan SMART contact opnemen met je organisatie om je gebruik te bevestigen en je eventueel over te zetten naar hun abonnement (als ze een abonnement hebben).

Leerlingen: als je deelneemt aan interactieve activiteiten, wordt je voortgang in de activiteiten tijdens die les gerapporteerd aan je leerkracht (eventueel met een weergavenaam)

Beheerders: Accountbeheerders ontvangen standaard samengevoegde anonieme gebruiksanalyses (er worden geen individuele gebruikers geïdentificeerd). Als je gebruikersgeïdentificeerde statistieken inschakelt, geef je zelf en namens je gebruikers toestemming aan SMART om de statistieken van je gebruikers te verzamelen en met je te delen.

Abonnementen en betalen

Gratis abonnementen. Basistoegang tot Lumio is gratis.

Betaalde abonnementen. Als je wilt upgraden naar premium toegang tot Lumio met meer opslagruimte en extra functies, moet je een betaald abonnement nemen. Als je ervoor kiest om te upgraden, wordt je account omgezet naar een betaald account vanaf de datum van de upgrade. De deadline van kosten voor accounts waarvoor je betaalt met een creditcard, bankpas of een andere betaling zonder factuur vallen altijd op de aankoopdatum en de verlengingsdatum in jaren erna (die hetzelfde is als de aankoopdatum).

Betalingscycli. Als je bij SMART een aankoop doet, worden alle kosten van een Lumio-abonnement in rekening gebracht op de aankoopdatum en bij elke verlenging (dezelfde datum en periode) daarna, totdat je het abonnement opzegt zoals toegestaan in deze voorwaarden. Je abonnement wordt automatisch verlengd op de verlengingsdatum (maandelijks, jaarlijks, meerjaarlijks). De rekeningen die je krijgt zijn voor de eerstvolgende factureringscyclus, tenzij je je account annuleert of SMART je account beëindigt. Alle vergoedingen en kosten worden vooruitbetaald en kunnen niet worden terugbetaald. Ook zijn er geen terugbetalingen of tegoeden voor periodes die je maar gedeeltelijk gebruikt hebt. De enige uitzondering is als je school of regio hetzelfde account ook heeft gekocht en voorzien van een regio-abonnement. In zulke gevallen kun je via de ondersteuningsdiensten van SMART een proportionele terugbetaling aanvragen voor het restant van het directe aankoopabonnement. SMART behoudt het recht om de tarieven op elk moment te veranderen. De tarieven van de abonnementen worden bekendgemaakt en zijn beschikbaar bij erkende distributeurs en wederverkopers van SMART, die andere prijzen kunnen bieden. Als je upgradet naar een duurder abonnement, zal SMART het resterende saldo van je vorige abonnement bijschrijven op je nieuwe abonnement.

Achterstallige betalingen. Als je niet betaalt, of als je gegevens ongeldig zijn en de betaling niet kan worden verwerkt, zal SMART proberen je op de hoogte te stellen van je achterstallige betaling. SMART kan naar eigen inzicht je account automatisch degraderen naar een gratis SMART-account en/of je gebruik van Lumio opschorten tot je betaald hebt. SMART is niet verantwoordelijk voor content van jou die verloren gaat of verandert vanwege een downgrade of opschorting.

Je abonnement opzeggen. Je kunt je abonnement op elk moment opzeggen. Je moet je betaalde abonnement opzeggen voordat het wordt verlengd, zodat je de kosten voor de volgende periode niet hoeft te betalen. Als je niet op tijd opzegt, krijg je wel een factuur en worden die kosten niet terugbetaald.

Jouw content

Content binnen Lumio omvat lessen, afbeeldingen en andere content ('content') en kan worden gecreëerd of geüpload door SMART, derden of jou. Als je Lumio gebruikt, kun je content creëren tijdens de les en via activiteiten met je leerlingen. Je kunt ook content uploaden. SMART maakt geen aanspraak op eigendomsrechten op originele content die jij creëert.

Al je content en posts zijn jouw verantwoordelijkheid en je behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, afgezien van de licentie die je aan ons verstrekt, die alleen bedoeld is om Lumio aan jou en je leerlingen te leveren. Hierbij verleen je SMART een beperkte wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om de content die je maakt of uploadt uit te voeren, te reproduceren, te distribueren, aan te passen, openbaar uit te voeren en weer te geven.

Je moet er zelf voor zorgen dat je goede backups hebt van je content. SMART is in geen geval verplicht content te herstellen.

Content en diensten van SMART en derden

Inhoud die SMART en diens partners leveren en waar je toegang tot hebt via Lumio, wordt geleverd op een 'as-is'- en 'as-available'-basis. We kunnen niet garanderen dat deze content onbeperkt of zonder gebreken beschikbaar blijft. SMART kan op elk gewenst moment, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving content van SMART of van derden uit Lumio verwijderen of vervangen. Dit kan betekenen dat content wordt verwijderd uit content en materialen van jou als gebruiker (als de content daarin was opgenomen) of dat dergelijke door de gebruiker gemaakte content onvolledig of niet-functioneel wordt. SMART is niet verplicht je op de hoogte te stellen als content van SMART of van derden verwijderd zal worden. Beperkingen met betrekking tot content van andere partijen of van SMART kunnen van toepassing zijn op elk niveau waarop je geabonneerd bent. Het is alleen toegestaan om SMART en content van derden te gebruiken binnen Lumio. Inhoud van derden kan soms gepaard gaan met geografische, tijdgerelateerde, activiteitgerelateerde of andere beperkingen die verbonden zijn aan het gebruik ervan en die onderworpen kunnen zijn aan afzonderlijke voorwaarden die je moet aanvaarden.

Lumio kan, voornamelijk vanwege content van gebruikers, links naar websites van derden bevatten of daarnaar verwijzen. Op links in de content klikken doe je op eigen risico. De aanwezigheid van een link of verwijzing naar een dienst, product of promotie van een derde partij betekent niet noodzakelijkerwijs een verwantschap, sponsoring, goedkeuring, onderzoek, verificatie of controle door SMART van de informatie op de site van de derde partij.

Als je diensten van derden gebruikt, zoals Google Drive®, YouTube® of anderen, ben je zelf verantwoordelijk voor het bestuderen en begrijpen van de algemene voorwaarden van hun diensten, inclusief hun privacybeleid. Je stemt ermee in dat de derde partij, en niet SMART, verantwoordelijk is voor de prestaties van de diensten van de derde partij, jouw privacy, de informatie op de site van een dergelijke derde partij en jouw gebruik van diensten van een dergelijke derde partij of jouw onvermogen om zulke diensten te gebruiken.

Verboden content

Je mag geen content creëren of uploaden met (i) persoonlijk identificeerbare informatie (zonder dat daar toestemming voor is); (ii) inhoud die de intellectuele eigendomsrechten van een andere partij schendt, of (iii) ongepaste inhoud, zoals, maar niet beperkt tot illegale, beledigende, bedreigende, pornografische, obscene, intimiderende of haatdragende inhoud.

Een melding maken

Als je vermoedt dat iemand deze voorwaarden overtreedt, mag je dit melden aan legal@smarttech.com.

Je kunt SMART vragen om jouw eigen content te verwijderen. Zodra we vastgesteld hebben dat de content van jou is, verwijderen we die. Als je vermoedt dat een andere gebruiker jouw auteursrecht of dat van een ander schendt, mag je SMART een verwijderingsverzoek sturen via legal@smarttech.com. Vermeld hierbij a) je contactgegevens, b) over welke content het gaat en c) waarom je het verzoek doet.

SMART is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor content van anderen. Als content van andere gebruikers beledigend, obsceen, ongepast of aanstootgevend is, is SMART niet aansprakelijk voor die content en is SMART niet verplicht dergelijke content te controleren. SMART behoudt zich wel het recht voor om te bepalen of content ongepast is of in strijd is deze voorwaarden. SMART mag content naar eigen inzicht op elk moment verwijderen. Naast deze maatregel heeft SMART geen verdere verplichtingen of aansprakelijkheid wat betreft inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van gebruikers, aanstootgevend materiaal of geschillen.

Moderators

SMART houdt geen toezicht op door gebruikers gecreëerde inhoud, zoals lessen van docenten, reacties van leerlingen of weergavenamen, en is dit ook niet verplicht. Als je beledigende content tegenkomt is het jouw verantwoordelijkheid die te melden aan je organisatie, ouder of voogd. SMART is niet aansprakelijk voor content van gebruikers of ongepaste interacties met behulp van Lumio.

Testsoftware

SMART kan bepaalde producten, zoals test- en bètasoftware, tijdelijk beschikbaar stellen. Je gaat ermee akkoord dat je sleutels die je ontvangt voor SMART-testsoftware alleen voor jezelf gebruikt, niet door anderen laat gebruiken en dat je de software niet langer gebruikt als de testperiode is afgelopen. Alle testsoftware wordt geleverd 'as-is' (zoals de software op dat moment is, ongeacht de kwaliteit), 'as-available' (in zoverre de software op dat moment beschikbaar is) en zonder garantie.

Feedback

We stellen jouw suggesties op prijs, maar let erop dat opmerkingen, feedback of ideeën die je met ons deelt zonder een geheimhoudingsovereenkomst als niet-vertrouwelijk worden behandeld. Je draagt hierbij dus alle (eigendoms)rechten en belangen van je bijdragen aan ons over. Dit betekent dat wij deze voor elk doel mogen gebruiken, zonder compensatie, erkenning of andere verplichting naar jou toe.

Kwijtscheldingen inzake groepsacties

Voor zover wettelijk toegestaan mogen alle procedures om een geschil op te lossen of te betwisten uitsluitend op individuele basis worden gevoerd. Jij en SMART mogen geen van beiden proberen een geschil te laten beslechten als een groepsgeding, publieksacties vertegenwoordigd door een advocaat, of een ander geding waarin een van de partijen optreedt of voorstelt om op te treden in een vertegenwoordigende rol.

Vrijwaring van garanties en beperking van aansprakelijkheid

De enige verplichting van SMART onder de beperkte softwaregarantie is het terugbetalen van de door jou betaalde aankoopprijs voor defecte software (d.w.z. software die niet voldoet aan de gepubliceerde specificaties).

ANDERS DAN DE BEPERKTE GARANTIE ZOALS HIERBOVEN VERMELD, WORDT HET PRODUCT GELEVERD 'AS-IS', 'AS-AVAILABLE' EN IS HET GEBRUIK ERVAN VOOR EIGEN RISICO. VOOR ZOVER TOEPASSELIJKE WETGEVING MAXIMAAL TOESTAAT, DOEN SMART EN DIENS WERKNEMERS, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS, DISTRIBUTEURS EN WEDERVERKOPERS AFSTAND VAN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, ONGESTOORD GENOT EN NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT SMART-PRODUCTEN EN ENIG ONDERDEEL DAARVAN, EN DE LEVERING OF HET UITBLIJVEN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN. SMART GARANDEERT NIET DAT DE WERKING VAN HET PRODUCT VRIJ IS OF ZAL BLIJVEN VAN ONDERBREKINGEN, DEFECTEN OF AAN JE WENSEN ZAL VOLDOEN.

SMART IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERWIJDEREN, BESCHADIGEN OF NIET OPSLAAN VAN JOUW CONTENT EN ANDERE COMMUNICATIE DIE DOOR OF VIA JOUW GEBRUIK VAN LUMIO WORDT BEWAARD OF VERZONDEN.

Voor zover toegestaan door toepasselijk recht, zijn SMART of diens leveranciers, licentiegevers, wederverkopers of distributeurs in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, incidentele, indirecte, exemplarische, gevolg- of bestraffende schade, ongeacht de aard ervan. Dit omvat, zonder beperking, schade door letsel aan personen of eigendommen, schade door verlies van winst, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie, privacyschending, schade door het verkrijgen van vervangende goederen of diensten, schade door verlies van gebruik of gegevens, schade door het niet nakomen van een verplichting, waaronder de verplichtingen van goede trouw of zorgvuldigheid, schade met betrekking tot het verwijderen van SMART of content van derden van Lumio of het verwijderen van jouw content, voor nalatigheid of een ander financieel verlies, voortvloeiend uit het gebruik of onvermogen tot gebruik van de software of enig onderdeel daarvan, of het al dan niet verstrekken van ondersteunende diensten. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting is van kracht ongeacht de grondslag, zoals contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als SMART of diens leveranciers, licentiegevers, wederverkopers of distributeurs op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. IN ELK GEVAL ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SMART ONDER DEZE VOORWAARDEN NIET HOGER ZIJN DAN DE AANKOOPPRIJS VAN EEN ENKELE LICENTIE DIE JIJ HEBT BETAALD.

Exportbeperkingen

Je belooft je te houden aan alle toepasselijke binnenlandse en internationale exportwetten en -voorschriften. Onze software is een 'commercieel artikel', zoals die term wordt gedefinieerd in 48 CFR 2.101, bestaande uit 'commerciële computersoftware' en 'commerciële computersoftwaredocumentatie', zoals die termen worden gebruikt in 48 CFR 12.212 of 48 CFR 227.7202, afhankelijk van wat van toepassing is. In overeenstemming met 48 CFR 12.212 of 48 CFR 227.7202-4, zoals van toepassing, worden de commerciële computersoftware en de commerciële computersoftwaredocumentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers van de Amerikaanse overheid, (a) alleen als commerciële goederen en (b) met alleen die rechten voor alle andere eindgebruikers overeenkomstig de voorwaarden van deze overeenkomst.

Toepasselijk recht

Als je een school of overheidsorganisatie bent die geen toepasselijk recht en jurisdictie buiten je thuisland, staat of provincie mag accepteren, dan is het recht van je hoofdverblijfplaats van toepassing op alle claims en geschillen over toepasselijke SMART-producten of -diensten.

Voor het overige wordt deze overeenkomst beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Alberta, Canada. Je gaat er onherroepelijk mee akkoord dat elk geschil, inclusief rechtsgedingen, met betrekking tot deze overeenkomst of SMART moeten worden voorgelegd aan de rechtbanken in Calgary, Alberta. Je mag geen enkele bewering maken dat je niet onderworpen bent aan de jurisdictie van zulke rechtbanken, dat de locatie onjuist is, dat het forum ongeschikt is, of enig soortgelijk bezwaar, bewering of argument uiten. Desondanks stem je ermee in dat SMART nog steeds het recht heeft om in elke jurisdictie voorlopige voorzieningen aan te vragen (of een gelijksoortige vorm van dringende rechtshulp).

Deze overeenkomst wordt niet beheerst door het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende goederen, waarvan de toepassing uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Ongeldigheid van bepalingen

Als een bepaling uit deze voorwaarden in jouw rechtsgebied ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt deze verwijderd uit deze overeenkomst en wordt de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aangetast. Als een partij nalaat een recht uit te oefenen zal dat niet gelden als een verklaring van afstand van het recht van deze partij om dit recht of enig ander recht in de toekomst uit te oefenen.

Taal

Elke vertaling in Lumio of in deze voorwaarden dient uitsluitend als verduidelijking. Bij een tegenstrijdigheid tussen de Engelse en niet-Engelse versie prevaleert de Engelse versie. Als je geen toegang hebt tot deze voorwaarden in de officiële taal van het land waarin je woont, neem dan contact op met SMART voor een exemplaar.

De voorwaarden beëindigen

Aan alles komt een eind. Misschien kies je er op een dag voor de overeenkomst te beëindigen, of wij creëren een nog beter product en beëindigen Lumio of delen daarvan.

Als je besluit om deze voorwaarden te beëindigen heb je verschillende opties:

  1. Je kunt ervoor kiezen Lumio gewoon niet langer te gebruiken en eventuele abonnementen stop te zetten. Na twee (2) jaar van inactiviteit wordt deze overeenkomst beëindigd, of
  2. Je kunt contact met ons opnemen om je account en de content daarvan te laten verwijderen. Vergeet niet dat abonnementen niet worden terugbetaald.

SMART kan ook besluiten om onze overeenkomst te beëindigen en onze licentie aan jou in te trekken:

  1. We kunnen dit te allen tijde doen zonder voorafgaande kennisgeving als je een bepaling van deze voorwaarden hebt overtreden; of
  2. We kunnen dit te allen tijde doen zonder voorafgaande kennisgeving als SMART hiertoe verplicht wordt door de wet of justitie; of
  3. Wij kunnen dit doen met een redelijke kennisgeving als we Lumio of belangrijke delen ervan om welke reden dan ook niet langer zullen leveren.

Wanneer onze overeenkomst wordt beëindigd, blijven alleen de volgende delen van de voorwaarden over: Jouw content, Verboden content, SMART en content van derden, Feedback, Kwijtscheldingen inzake groepsacties, Vrijwaring van garanties en beperking van aansprakelijkheid, Exportbeperking, Toepasselijk recht, Ongeldigheid van bepalingen, Taal en De voorwaarden beëindigen.

Neem contact met ons op

Je kunt contact met ons opnemen via:

SMART Technologies ULC
Ter attentie van: Legal Department
Suite 600, 214-11 Ave SW
Calgary, AB T2R 0K1
CANADA
+1 403 245 0333
legal@smarttech.com
privacy@smarttech.com

Productondersteuning nodig? Ga naar: https://support.smarttech.com/

Laatst bijgewerkt: 1 juni 2022