Privacybeleid

Dit privacybeleid voor Lumio van SMART ('Privacybeleid') is onderdeel van de Voorwaarden waarmee jij en SMART akkoord zijn gegaan. In dit beleid lees je hoe SMART samen met jou je gegevens en privacy beschermt wanneer je Lumio gebruikt.

Door Lumio te gebruiken ga je ermee akkoord dat SMART bepaalde gegevens verzamelt, opslaat, gebruikt en openbaar maakt, zodat je Lumio kunt gebruiken. Als je daar niet mee akkoord gaat, moet je Lumio niet gebruiken.

Automatische foutrapportage: als een SLS-toepassing een probleem tegenkomt, stuurt de toepassing automatisch de volgende anonieme informatie naar een subverwerker van SMART, Sentry.io (in de Verenigde Staten):

  • Les-ID (geen PII)
  • Gebruikers-ID en sessie-ID (gehasht en extra beveiligd voor anonimiteit)
  • verzoekkop (applicatie en versie, platform, besturingssysteem, browser, taal, datum en tijd)
  • kruimelpad (laatst bezochte pagina's en aangeklikte links)

Optionele foutrapportage voor de gebruiker: nadat de automatische foutrapportage is voltooid, kunnen gebruikers hun naam, e-mailadres en aanvullende informatie over de fout opgeven. Ze krijgen ook de vraag of SMART contact met hen mag opnemen. Deze optionele persoonlijke gegevens worden opgeslagen in Salesforce (in de Verenigde Staten) en gedeeld met ons klantenserviceteam.

Let op: klanten en gebruikers zijn twee verschillende groepen:

Een klant is meestal een organisatie (zoals een regio, school, bedrijf) en geen persoonlijk identificeerbaar individu. We hebben identificeerbare gegevens van de organisatorische koper nodig voor transactionele doeleinden. De klant mag SMART geen persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken, tenzij de wet en het beleid van de klant dit toestaan.

Onze gebruikers (zoals leraren en leerlingen) zijn over het algemeen niet degenen die het account hebben gekocht of ingesteld (namelijk IT-beheerders). Gebruikers hebben alleen toegang tot Lumio omdat de beheerder van de klant hen toegang heeft verleend. Daarom krijgt SMART alleen persoonlijk identificeerbare informatie door de manier waarop de klant te-mailadressen en namen van gebruikers aan SMART geeft en via door de gebruiker gecreëerde inhoud. Als je je als gebruiker zorgen maakt over je PII, moet je eisen dat de klant alleen niet-identificeerbare informatie aan SMART verstrekt en dat jij als gebruiker alleen content maakt zonder PII.

Wil je er liever toch meer van weten?

Een leerling kan deelnemen aan een live sessie als anonieme gast met een zelfgekozen weergavenaam en hoeft daarbij geen persoonlijk identificeerbare informatie te delen.

Jij bent eigenaar van je gegevens en SMART verkoopt of gebruikt die niet voor marketingdoeleinden. Wij gebruiken je gegevens, zodat jij Lumio kunt gebruiken. De klant beheert de overdraagbaarheid en verwijdering van gegevens en kan op elk moment om verwijdering vragen.

Inloggen en dus accountbeveiliging wordt verzorgd door Google en Microsoft. Beide providers ondersteunen tweestapsauthenticatie (dual authenticatie) en eisen sterke wachtwoorden. Beide providers verklaren dat hun diensten in overeenstemming zijn met de AVG.

Gebruikersgegevens zijn versleuteld in rust en tijdens verzending.

Hoe zit het met de wet- en regelgeving?

Door de gebruiker gemaakte content bestaat niet uit leerling- of onderwijsdossiers, cijferlijsten of informatie over gezondheid of adressen. Lumio is geen learning management systeem (LMS).

SMART ondersteunt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de California Consumer Privacy Act (CCPA) en diverse andere wetten, zoals de Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA). SMART wil onze klanten helpen onder deze en andere strenge voorschriften te werken en regionaal bieden we daar telkens nieuwe manieren voor. Momenteel bieden we ook Amerikaanse en Europese gegevensopslag aan voor door gebruikers gecreëerde content. Onze verwerkers van gebruikersgegevens uit andere regio's hanteren goede beveiligingsmaatregelen voor de gegevens die zij verwerken.

Op dit moment is onze e-commerce SLS-winkel alleen beschikbaar voor Noord-Amerikaanse kopers, maar je kunt ook naar een regionaal erkende SMART-wederverkoper gaan. Voor Europese klanten geldt dat Canada profiteert van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, waardoor gegevens vanuit de EU (en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) naar Canada kunnen worden overgedragen zonder dat er verdere waarborgen nodig zijn. Met andere woorden, gegevensoverdrachten naar Canada worden net zo behandeld als gegevensoverdrachten binnen de EU.

SMART ontvangt alleen informatie omdat jij die verstrekt, want jij bent de gegevensbeheerder. Klanten en gebruikers moeten zich daarom houden aan plaatselijke wetgeving en zijn verantwoordelijk voor alle verplichtingen die ze hebben naar hun gebruikers wat betreft diens persoonlijk identificeerbare informatie.


VERZAMELDE EN VERWERKTE GEBRUIKERSGEGEVENS

In dit onderdeel staat welke gegevens verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt worden van de drie soorten Lumio-gebruikers:

  • tijdelijke gebruikers
  • leerlingen (ingelogd)
  • leraren (ingelogd)

Verzoeken tot verwijdering van gebruikersgegevens komen bij de klant vandaan. Als je Lumio gebruikt via school, moet je het verzoek bij de school indienen. Als je nog minderjarig bent, heeft SMART het recht en soms wettelijk de plicht om toegang tot je account te verlenen aan je ouders, voogd of andere bevoegde volwassene (leraar, schoolbeheerder).

TIJDELIJKE GEBRUIKERS

Zelfgekozen weergavenaam voor tijdelijke gebruikers

Landgegevens worden verwerkt/opgeslagen Subverwerker Gegevens & doel Gegevens
VS
Duitsland
Amazon Web Services, Inc. Vereist voor opslag. We bieden zowel een Amerikaanse als een Europese optie voor gegevensopslag. Anoniem
VS
Duitsland
België
Firebase, Google LLC Vereist voor basisfunctionaliteit. (Firebase is een cloud-computingoplossing voor Backend-as-a-Service (BaaS) die we gebruiken voor real-time (tijdelijke) geautomatiseerde computerverwerking.) Anoniem

Door tijdelijke gebruikers gecreëerde inhoud

Landgegevens worden verwerkt/opgeslagen Subverwerker Gegevens & doel Gegevens
VS
Duitsland
Amazon Web Services, Inc. Vereist voor opslag. We bieden zowel een Amerikaanse als een Europese optie voor gegevensopslag. Anoniem
VS
Duitsland
België
Firebase, Google LLC Vereist voor basisfunctionaliteit. (Firebase is een cloud-computingoplossing voor Backend-as-a-Service (BaaS) die we gebruiken voor real-time (tijdelijke) geautomatiseerde computerverwerking.) Anoniem

Statistieken tijdelijke gebruikers

Landgegevens worden verwerkt/opgeslagen Subverwerker Gegevens & doel Gegevens
VS
Mixpanel, Inc Vereist voor productverbetering en servicecontrole. Met Mixpanel kunnen we analyseren hoe onze ongedeïdentificeerde gebruikers omgaan met Lumio. Mixpanel is ontworpen om trends te identificeren en veelvoorkomend geaggregeerd gebruiksgedrag te begrijpen. Ook kunnen we betere beslissingen nemen over hoe we de bruikbaarheid en functies van ons product kunnen verbeteren. Deze gegevens worden ook gebruikt om bij te houden hoelang onze servers over handelingen doen, zoals bestanden openen. Zo kunnen we de kwaliteit van de service en up/downtime bepalen. Anoniem
Wereldwijd Externe contentproviders Optionele content of activiteiten die een leraar kan toevoegen aan een les, zoals een YouTube-video (met YouTube API Services) of andere geïntegreerde content die een gebruiker zelf toevoegt. We kunnen niet controleren welke gegevens een externe partij zelf verzamelt als een leraar of leerling die in een les verwerkt. Voor premium content die SMART biedt rapporteren we echter alleen anoniem gebruik aan de externe partij.
Anoniem

LEERLINGEN / MINDERJARIGEN, INGELOGD

Leerlingaccount

Landgegevens worden verwerkt/opgeslagen Subverwerker Gegevens & doel Gegevens
Wereldwijd
Microsoft, Inc. Vereist als je Microsoft gebruikt als je single-sign-on (SSO) om toegang te krijgen tot Lumio. Microsoft levert de vereiste accountgegevens aan SMART. Identificeerbaar
Wereldwijd Google LLC Vereist als je Google gebruikt als je single-sign-on-provider (SSO) voor toegang tot Lumio. Google geeft SMART de vereiste accountgegevens. Identificeerbaar
 VS
Duitsland
Amazon Web Services, Inc. Vereist voor opslag. We bieden zowel een Amerikaanse als een Europese optie voor gegevensopslag. Identificeerbaar

Lumio gebruiken als ingelogde leerling (door leerlingen gecreëerde content)

Landgegevens worden verwerkt/opgeslagen Subverwerker Gegevens & doel Gegevens
VS
Duitsland
Amazon Web Services, Inc. Vereist voor opslag. We bieden zowel een Amerikaanse als een Europese optie voor gegevensopslag. Voorzien van pseudoniemen
VS
Duitsland
België
Firebase, Google LLC Vereist voor basisfunctionaliteit. (Firebase is een cloud-computingoplossing voor Backend-as-a-Service (BaaS) die we gebruiken voor real-time (tijdelijke) geautomatiseerde computerverwerking.) Voorzien van pseudoniemen

Statistieken ingelogde leerlingen

Landgegevens worden verwerkt/opgeslagen Subverwerker Gegevens & doel Gegevens
VS
Mixpanel, Inc. Vereist voor productverbetering en servicecontrole. Met Mixpanel kunnen we analyseren hoe onze ongedeïdentificeerde gebruikers omgaan met Lumio. Mixpanel is ontworpen om trends te identificeren en veelvoorkomend geaggregeerd gebruiksgedrag te begrijpen. Ook kunnen we betere beslissingen nemen over hoe we de bruikbaarheid en functies van ons product kunnen verbeteren. Deze gegevens worden ook gebruikt om bij te houden hoelang onze servers over handelingen doen, zoals bestanden openen. Zo kunnen we de kwaliteit van de service en up/downtime bepalen. Voorzien van pseudoniemen
Wereldwijd Externe contentproviders Optionele content of activiteiten die een leraar kan toevoegen aan een les, zoals een YouTube-video (met YouTube API Services) of andere geïntegreerde content die een gebruiker zelf toevoegt. We kunnen niet controleren welke gegevens een externe partij zelf verzamelt als een leraar of leerling die in een les verwerkt. Voor premium content die SMART biedt rapporteren we echter alleen anoniem gebruik aan de externe partij. Voorzien van pseudoniemen

LERAREN / MEERDERJARIGEN, INGELOGD

Lerarenaccount

Landgegevens worden verwerkt/opgeslagen Subverwerker Gegevens & doel Gegevens
Wereldwijd
Microsoft, Inc. Vereist als je Microsoft gebruikt als je single-sign-on (SSO) om toegang te krijgen tot Lumio. Microsoft levert de vereiste accountgegevens aan SMART. Identificeerbaar
Wereldwijd Google LLC Nodig als je Google gebruikt als je single-sign-on-provider (SSO) voor toegang tot Lumio. Microsoft levert de vereiste accountgegevens aan SMART. Identificeerbaar
VS
Duitsland
Amazon Web Services, Inc.
Vereist voor opslag. We bieden zowel een Amerikaanse als een Europese optie voor gegevensopslag. Identificeerbaar

Lumio gebruiken als ingelogde leraar (door leraren gecreëerde content)

Landgegevens worden verwerkt/opgeslagen Subverwerker Gegevens & doel Gegevens
VS
Duitsland
Amazon Web Services, Inc. Vereist voor opslag. We bieden zowel een Amerikaanse als een Europese optie voor gegevensopslag. Identificeerbaar
VS
Duitsland
België
Firebase, Google LLC Vereist voor basisfunctionaliteit. (Firebase is een cloud-computingoplossing voor Backend-as-a-Service (BaaS) die we gebruiken voor real-time (tijdelijke) geautomatiseerde computerverwerking.) Identificeerbaar

Statistieken ingelogde leraren

Landgegevens worden verwerkt/opgeslagen Subverwerker Gegevens & doel Gegevens
VS
Mixpanel, Inc. Vereist voor productverbetering en servicecontrole. Met Mixpanel kunnen we analyseren hoe onze ongedeïdentificeerde gebruikers omgaan met Lumio. Mixpanel is ontworpen om trends te identificeren en veelvoorkomend geaggregeerd gebruiksgedrag te begrijpen. Ook kunnen we betere beslissingen nemen over hoe we de bruikbaarheid en functies van ons product kunnen verbeteren. Deze gegevens worden ook gebruikt om bij te houden hoelang onze servers over handelingen doen, zoals bestanden openen. Zo kunnen we de kwaliteit van de service en up/downtime bepalen. Voorzien van pseudoniemen
Wereldwijd Externe contentproviders Optionele content of activiteiten die een leraar kan toevoegen aan een les, zoals een YouTube-video (met YouTube API Services) of andere geïntegreerde content die een gebruiker zelf toevoegt. We kunnen niet controleren welke gegevens een externe partij zelf verzamelt als een leraar of leerling die in een les verwerkt. Voor premium content die SMART biedt rapporteren we echter alleen anoniem gebruik aan de externe partij. Voorzien van pseudoniemen

VERZAMELDE EN VERWERKTE GEBRUIKERSGEGEVENS

In dit gedeelte staat welke gegevens van klanten (kopers, geïnteresseerden en geautoriseerde channelpartners van SMART) worden verzameld, verwerkt en openbaar gemaakt. Je kunt elk moment via onze klantenservice aangeven dat je gegevens en accounts wilt laten verwijderen, maar we moeten alle gegevens rond aankopen en financiële transacties bewaren totdat dat niet langer hoeft van de wet- en regelgeving. De term 'identificeerbaar' in de onderstaande tabel betekent niet per se persoonlijk identificeerbare informatie.

Landgegevens worden verwerkt/opgeslagen Subverwerker Rol Gegevens & doel Gegevens
Wereldwijd Reseller & regionaal SMART-kantoor Verkoper Verplichte contactgegevens: naam van organisatie, e-mail, functie, telefoonnummer, adres. Verplichte orderinformatie: product, hoeveelheid, prijs en btw, levering. Neem contact op met je plaatselijke reseller over diens privacybeleid. Identificeerbaar
Canada Blue Ocean Contact Centers, Inc. Ondersteuning Optioneel. Blue Ocean is een onderaannemer die live ondersteuning biedt (via telefoon, e-mail en online). De verzamelde informatie bevat o.a. de naam van de organisatie, de naam van de beller (kan alleen de bedrijfstitel gebruiken als dat wenselijk is vanwege de AVG), e-mail (kan een non-PII-versie bevatten om te voldoen aan de AVG), functie, telefoon, adres en een beschrijving van het probleem en eventuele gedeelde informtaie om dat op te lossen. Gesprekken worden opgenomen. Identificeerbaar
Canada Call Miner Ondersteuning
Optioneel voor telefonische gesprekken (gespreksopname weigeren is mogelijk), nodig voor e-mail. Call Miner is een subprocessor die statistieken van omnichannel-interacties biedt op basis van AI en machine learning. Call Miner analyseert interacties met de klantenservice, inclusief opgenomen gesprekken en e-mails, die tijdelijk worden opgeslagen in CallMiner. De metadata worden bewaard in CallMiner voor analyse van de klantervaring en trendinformatie over de gesprekken tussen de medewerker en klant.
Identificeerbaar
VS Amazon Web Services, Inc. Verwerking, backoffice Vereist voor productinfrastructuur, inclusief de hosting van opnames van ondersteuningsgesprekken. Identificeerbaar
Wereldwijd Google, LLC. Verwerking, backoffice. Optioneel. Alleen gebruikt om ondersteuningsformulieren te verwerken. Google Forms worden gebruikt wanneer een koper contact opneemt met onze buitendienst (d.w.z. ondersteuning op locatie). Identificeerbaar
Wereldwijd Microsoft, Inc. Verwerking, backoffice Vereist voor ons Enterprise Resource Planning-systeem (ERP), software om de dagelijkse bedrijfsactiviteiten te beheren, zoals boekhouding, inkoop, projectbeheer en supply chain-activiteiten. Ook nodig voor onze e-mail, PowerBI® (gegevensbezoek) en SharePoint® (documentbeheer), en voor alle andere standaard Microsoft Office-software, zoals Word, Excel, enz. Identificeerbaar
VS BigCommerce, Inc. Bestellen Optioneel. Alleen gebruikt wanneer een klant via onze e-commercewinkel een aankoop doet: naam van de klant, e-mail, functie, telefoon, adres, aangeschaft product of dienst en of de betaling is ontvangen. Identificeerbaar
VS
Ierland
Stripe, Inc. and Stripe Payments Europe, Ltd. Bestellen Optioneel. Alleen gebruikt wanneer een klant via onze e-commercewinkel aan aankoop doet met een creditcard: naam van de klant, e-mail, functie, telefoon, adres, aangeschaft product of dienst, creditcardgegevens. Inwoners van de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. De entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke creditcardgegevens voor inwoners van de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland is Stripe Payments Europe, Ltd., een bedrijf opgericht in Ierland en kantoorhoudend op 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin. Om je rechten uit te oefenen, kun je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via dpo@stripe.com. Identificeerbaar
VS Salesforce.com, Inc Bestellen, marketing, channelondersteuning Noodzakelijke bestelinformatie (product, hoeveelheid, prijs en btw, levering). Vereist voor ons klantrelatiebeheer. Nodig om onze erkende distributeurs en wederverkopers met SMART te laten samenwerken. Beperkte klant- en aankoopinformatie wordt gedeeld tussen SMART en de geautoriseerde distributeurs en resellers. Identificeerbaar
Duitsland Hubspot, Inc. Marketing / klantcommunicatie We gebruiken HubSpot, een klantrelatiebeheerdienst, voor bepaalde vormen van communicatie, zoals marketing, training, nieuws en aanbiedingen van onze kant.  Identificeerbaar
VS Mixpanel, Inc. Controle Vereist voor productverbetering en servicecontrole. Met Mixpanel kunnen we analyseren hoe onze ongedeïdentificeerde gebruikers omgaan met Lumio. Mixpanel is ontworpen om trends te identificeren en veelvoorkomend geaggregeerd gebruiksgedrag te begrijpen. Ook kunnen we betere beslissingen nemen over hoe we de bruikbaarheid en functies van ons product kunnen verbeteren. Deze gegevens worden ook gebruikt om bij te houden hoelang onze servers over handelingen doen, zoals bestanden openen. Zo kunnen we de kwaliteit van de service en up/downtime bepalen. Voorzien van pseudoniemen
VS Gainsight, Inc. Communicatie met klanten Alleen van toepassing op Noord-Amerikaanse klanten. We gebruiken Gainsight, een hulpmiddel om klantrelaties te beheren, voor e-mailmarketing (naam, e-mailadres, bedrijfsinformatie) aan personen en organisaties. Identificeerbaar

DERDE PARTIJEN

Voor zover SMART functies niet rechtstreeks levert of beheert, zoals SSO (Single Sign-on) via Google en Microsoft, YouTube®, enzovoort, ga je ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om de voorwaarden en het privacybeleid van deze externe serviceproviders te bekijken en te accepteren. Links naar hun beleid zijn opgenomen.

Delen van Lumio gebruiken open-source code van derden. Meer informatie over code van derden in Lumio en de licenties vind je op de pagina Lumio code van derden


COOKIES

SMART en sommige verwerkers gebruiken cookies, zodat jij Lumio kunt gebruiken. Cookies zijn kleine bestanden die op je computer of apparaat worden geplaatst. In de meeste webbrowsers heb je een zekere controle over cookies via de browserinstellingen. Alle cookies blokkeren is echter niet goed voor de bruikbaarheid van Lumio. Je kunt daarom cookies ook accepteren en ze op een later tijdstip of als je je sessie afsluit verwijderen.

Wie Cookie Doel
SMART id.smarttech-prod.com
_ga
_gid
_ids
_ids_legacy
_ssos
_ssos_legacy
Vereist voor de navigatie, inlogstatus en gebruikersidentificatie zodat de gebruiker Lumio kan gebruiken, inclusief het correct koppelen van door de gebruiker gecreëerde content.
Microsoft login.microsoftonline.com
AADSSO
CCState
ESTSAUTH
ESTSAUTHLIGHT
ESTSAUTHPERSISTENT
ESTSSC
SignInStateCookie
brcap
buid
ch
clrc
esctx
fpc
stsservicecookie
x-ms-gateway-slice
login.live.com
MSPRequ
uaid
Vereist voor de single-sign-on-functie en identificatie van de gebruiker zodat die Lumio kan gebruiken. Microsoft installeert deze cookies en SMART heeft geen controle over wat Microsoft met de gegevens doet. Klik hier voor meer informatie over de cookies van Microsoft.
Google LLC accounts.google.com
ACCOUNT_CHOOSER
LSID
__Host-3PLSID
__Host-GAPS
user_id
google.ca
APISID
HSID
NID
SAPISID
SID
SSID
__Secure-3PAPISID
__Secure-3PSID
google.com
APISID
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
__Secure-3PAPISID
__Secure-3PSID
__Secure-3PSIDCC
youtube.com
APISID
HSID
SAPISID
SID
SSID
__Secure-3PAPISID
__Secure-3PSID
Vereist voor de single-sign-on-functie en identificatie van de gebruiker zodat die Lumio kan gebruiken. YouTube-cookies worden geïnstalleerd tijdens de aanmelding en ondersteunen een extra functie (video's toevoegen) in Lumio. Google installeert deze cookies en SMART heeft geen controle over wat Google met de gegevens doet. Klik hier voor meer informatie over de cookies van Google.
Google LLC _utma Deze cookie wordt gewoonlijk bij je eerste bezoek aan onze site naar je browser geschreven. Als browseroperator de cookie verwijdert en de browser vervolgens onze site bezoekt, wordt er een nieuwe _utma cookie geschreven met een andere unieke ID. Met deze cookie worden de unieke bezoekers van onze site bepaald en wordt elke paginaweergave bijgewerkt. Daarnaast heeft de cookie een unieke ID, zodat Google Analytics de geldigheid en de toegankelijkheid van de cookie kan garanderen als extra beveiligingsmaatregel. Deze cookie is permanent en heeft een levensduur van 2 jaar vanaf de installatie/update.
Google LLC _utmb Met deze cookie wordt een bezoekerssessie met onze site tot stand gebracht en voortgezet. Wanneer een bezoeker een pagina op onze site bekijkt, werkt de Google Analytics-code deze cookie bij. Als de cookie niet wordt gevonden, wordt er een nieuwe cookie geschreven en een nieuwe sessie gestart. Elke keer dat iemand een andere pagina op onze site bezoekt, wordt de cookie bijgewerkt. De cookie verloopt na 30 minuten, zodat er één enkele sessie blijft bestaan zolang de bezoeker binnen 30 minuten actief blijft. De cookie verloopt wanneer een gebruiker langer dan 30 minuten niets doet op een pagina op onze site. Deze cookie is een sessiecookie met een levensduur van 30 minuten vanaf de installatie/update.
Google LLC _utmc Vroeger werkte deze cookie samen met de __utmb cookie om te bepalen of er een nieuwe sessie voor de bezoeker moest worden aangemaakt. Voor compatibiliteit met sites die nog steeds de urchin.js trackingcode gebruiken, wordt deze cookie nog steeds geschreven. Ze verloopt dan wanneer de gebruiker de browser afsluit. Deze cookie kan wel of niet worden ingesteld en is een sessiecookie die blijft voortbestaan zolang de browsersessie duurt.
Google LLC _utmz Deze cookie slaat het type verwijzing op dat door de bezoeker is gebruikt om onze site te bereiken, via een directe methode, een verwijzende link, een zoekopdracht op de website of een campagne zoals een advertentie of een e-maillink. Het wordt gebruikt om zoekmachineverkeer, advertentiecampagnes en paginanavigatie binnen onze site te berekenen. De cookie wordt bijgewerkt bij elke paginaweergave op onze site. Deze cookie is een permanente cookie met een levensduur van 6 maanden vanaf het instellen/bijwerken.
Identity Client library software_portal Zodra de beheerder zich aanmeldt vanaf het Admin Portal van SMART, wordt deze cookie ingesteld om de autorisatiegegevens voor de huidige aanmeldingssessie te onthouden. De cookie wordt automatisch ververst om de sessie actief te houden. De cookie wordt door SMART ingesteld en is permanent, met een levensduur van 365 dagen. De inhoud van de cookie is het gecodeerde id-toegangstoken en id-verversingstoken.
Language Cookie website#lang, support#lang, training#lang Deze cookie slaat je taalvoorkeur voor onze website op.
Sitecore SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE Deze cookie is gekoppeld aan het Sitecore Content Managementsysteem en wordt gebruikt voor webstatistieken om herhaalde bezoeken van unieke gebruikers vast te stellen.
SMART ID SMARTId, SMARTIdState, SMARTIdReturnUrl Deze cookies worden naar je browser geschreven zodra je je aanmeldt bij SMART ID. Als je je afmeldt, worden ze verwijderd. Deze cookies slaan gecodeerde verificatiegegevens op die alleen onze servers kunnen decoderen. Deze cookie is permanent en blijft enkele uren voortbestaan.

VRAGEN? Neem gerust contact met ons op:

SMART Technologies ULC
Ter attentie van: Legal Department
Suite 600, 214-11 Ave SW
Calgary, AB T2R 0K1
CANADA
+1.403.245.0333
SMART’s Privacy Office
privacy@smarttech.com

Laatst bijgewerkt: 23 oktober 2023