Gegevens verzameld en verwerkt door SMART Technologies ULC

Overzicht

Dit document bevat informatie over het soort gegevens dat SMART verwerkt om de producten en diensten te installeren en gebruiken.

Het is belangrijk om te onthouden dat klanten en gebruikers twee verschillende groepen zijn. Een klant van SMART is meestal een organisatie (overheid, bedrijf, school, enz.) en geen individuele eindgebruiker (bijv. een zakenpersoon, leraar, leerling, enz.). Onze gebruikers zijn over het algemeen niet degenen die een aankoop doen of een product of dienst van SMART op proef willen. Onze gebruikers hebben toegang tot het SMART-product omdat ze die hebben gekregen van de klant. De klant die onze producten gebruikt is de gegevensbeheerder en SMART is de gegevensverwerker. Daarom moeten gebruikers hun vragen meestal aan de klant stellen, en niet aan SMART.

Aankoopgegevens van klanten worden verzameld om bestellingen te verwerken

SMART wordt beschouwd als de beheerder van gegevens waar die verzameld worden in het kader de verkoop van een product of dienst. In de volgende tabel staan de categorieën en de gegevens die per categorie verzameld worden:

Categorie Verzamelde gegevens

Naam en adres van de organisatie, regio, school of instelling

 • Adres
 • Plaats
 • Postcode
 • Land
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mail

Informatie over de organisatie, regio, school of instelling

 • Btw-nummers
 • Omvang van organisatie
 • Segment (onderwijs of bedrijfsleven)
 • Doorverkoper (inclusief adres) en het niveau van de doorverkoper (indien van toepassing)
 • Geprefereerde doorverkoper, indien afwijkend van die hierboven
 • Belangen (toestemming voor aanvullend materiaal)
 • DUNS-nummer van Dun & Bradstreet (D&B)

Informatie van individu die een aankoop verricht voor de organisatie, regio, school of instelling

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Functie / rol
 • Branche
 • E-mail
 • Telefoonnummer

Informatie over de bestelde producten

 • Bestelde producten
 • Bestelde hoeveelheid
 • Softwarelicentienummer(s) of -rechten
 • Eindklant naar wie product verstuurd is
 • Eindklant aan wie gefactureerd is
 • Datums
 • Prijs en valuta
 • Voorraad
 • Terugvorderingsaanvraag
 • Betrokken verkoopvertegenwoordiger (indien van toepassing)
 • Oracle-nummer van klant
 • Volgnummer om bestellingen te volgen

Informatie over training

Als een klant zich aanmeldt voor trainingen van SMART (https://training.smarttech.com) wordt dit vastgelegd en gekopieerd in de klantenservicedatabase van SMART.

De tabel hieronder bevat een lijst van verwerkers, het doel van de verwerking, de locatie van de verwerkers, en of ze de Aanvulling van SMART inzake gegevensverwerking van ondertekend hebben.

Verwerkers van aankoopgegevens van klanten

Verwerkers Doel Locatie Aanvulling inzake gegevensverwerking

Erkende distributeurs en doorverkopers van SMART

Voor de verkoop en ondersteuning van SMART-producten.

Wereldwijd

Deze organisaties vallen onder overeenkomsten met SMART met voldoende commerciële contractbepalingen die de gegevens voldoende beschermen met geheimhoudingsclausules en verklaringen dat ze zich houden aan alle privacywetgeving in hun eigen jurisdictie. 

BigCommerce, Inc

Voor online bestellingen (e-commerce)

Canada

VS

Ja

Hubspot, Inc.

Klantgegevens beheren

VS

Ja

Salesforce.com, Inc.

Klantgegevens en rechten op licentiesleutels beheren

VS

Ja

SAP Hybris

(SAP SE)

Bestelgegevens; klantgegevens

Duitsland

Ja

Stripe, Inc.

Betalingen met creditcard verwerken

(SMART verzamelt geen credit card-informatie).

VS

Ja

Gebruikersgegevens voor software

Relevante SMART-software


SMART Learning Suite

SMART amp

SMART Ink®

SMART lab

SMART Learning Suite Online

SMART Notebook

SMART Response 2

Productstuurprogramma's

SMART Bridgit-software

SMART Bridgit (app)

SMART Exchange

SMART Identity (ID)

SMART InkScan (app)

SMART kapp (app)

SMART Meeting Pro®

SMART Notebook for iPad (app)

SMART Admin Portal

SMART Support (app)

SMART wordt beschouwd als de beheerder van gegevens waar die verzameld worden in het kader van de dienstverlening. In de tabel hieronder vind je meer informatie over de gebruikersgegevens (persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens) die worden verzameld als je de SMART-software uit de tabel hierboven gebruikt:

Verzamelde gegevens

Reden voor verzameling

Product

Verzamelde anonieme statistieken die informatie bevatten zoals besturingssysteem, systeemplatform , browser, browsertaal, doorverwijzer (als het bezoek vanaf zoekmachine of andere site plaatsvond), schermresolutie, of cookies zijn ingeschakeld, of java is ingeschakeld, en laatst bekeken pagina op de SMART-website (regelt navigatie).

Verbetering en kwaliteitsbewaking van het product

Alle software

Evaluatiescores

Beoordeling van leraren

SMART amp

SMART lab

SMART Learning Suite Online

SMART Response 2

Contentdiensten - door gebruikers gegenereerde content , zoals geüploade bestanden en alle veranderingen in de content

Optionele productfunctionaliteit

SMART amp

SMART lab

SMART Learning Suite Online

SMART Notebook

SMART Response 2

SMART Exchange

Klasselidmaatschap (bij welke klassen de gebruiker hoort)

Koppelt gebruiker aan de juiste klassen

SMART amp

SMART lab

SMART Learning Suite

SMART Response 2

Crashgegevens

Informatie over de installatie en systeemcrashes die het e-mailadres van de gebruiker kan bevatten en eventuele opmerkingen van de gebruiker over wat die aan het doen was, evenals foutrapporten van de installateur. Beide bevatten informatie over het computersysteem.

SMART amp

SMART Bridgit

SMART lab

SMART Meeting Pro®

SMART Notebook

Regio-ID en regionaam (bij welke onderwijsregio de gebruiker hoort)

Koppelt gebruiker aan de juiste klassen

SMART amp

SMART lab

SMART Learning Suite

Admin Portal

Internet Protocol-adres (IP).  LET OP: als de gebruiker een IP-adres niet anonimiseert, kan het adres de gebruikte internetprovider laten zien (waaronder je bedrijf of school en ISP) en in welk land, welke provincie en welke stad de provider zich bevindt. 

Nodig voor productfunctionaliteit

Alle software

Naam van school (bij welke school de gebruiker hoort)

Koppelt gebruiker aan de juiste klassen

SMART amp

SMART lab

SMART Learning Suite

Admin Portal

Zelfgekozen klassen- of vergadernaam (als een gebruiker (leraar) een klassennaam bedenkt)

Nodig voor ondersteuning van de productfunctionaliteit 

SMART amp

SMART Bridgit

SMART lab

SMART Meeting Pro®

SMART Learning Suite

Zelfgekozen gebruikersnaam

Nodig voor ondersteuning van de productfunctionaliteit 

SMART lab

SMART Learning Suite

Admin Portal

Type leerlingapparaat en besturingssysteem

Gebruik voor statistieken en weergave in meerdere browsers

Alle software

Leerlingen-e-mail (dit is onderdeel van hun Google- of Microsoftprofiel)

Nodig voor ondersteuning van de productfunctionaliteit 

SMART amp

SMART Learning Suite

Admin Portal

Leerlingennaam (onderdeel van hun Google- of Microsoftprofiel)

Nodig voor ondersteuning van de productfunctionaliteit 

SMART amp

SMART Learning Suite

Admin Portal

E-mailadres van leraar, ouder of beheerder

Nodig voor ondersteuning van de productfunctionaliteit 

SMART amp

SMART ID

SMART lab

SMART Learning Suite

Admin Portal

SMART Notebook for iPad

Naam van leraar, ouder of beheerder (onderdeel van hun Google- of Microsoftprofiel)

Nodig voor ondersteuning van de productfunctionaliteit 

SMART amp

SMART Learning Suite

Admin Portal

Subverwerkers van gebruikersgegevens voor softwareproducten

De tabel hieronder bevat een lijst van subverwerkers van software-producten van SMART, het doel van de verwerking, de locatie van de subverwerkers, en of ze de Aanvulling van SMART inzake gegevensverwerking getekend hebben.

Software-subverwerkers

Doel

Locatie

Aanvulling inzake gegevensverwerking

Amazon Web Services, Inc. (Amazon.com)

Hosting

VS

Ja

Bing.com (Microsoft Azure)

Gebruikers kunnen naar afbeeldingen zoeken of die toevoegen ( Bing Search API). De gebruikte zoektermen worden gedeeld met SMART.

VS

Ja

Clever, Inc.

(*optionele betaalde service; je privacy-overeenkomst is rechtstreeks afgesloten met Clever)

Optionele integratie van roosters met het LMS van je school

VS

N.V.T.

Fabric.io

(Google LLC)

Rapportage van crashgegevens van SMART-hardware (rapportages kunnen worden uitgeschakeld in het hardwareproduct)

VS

Ja

Firebase (Google LLC)

Sessiemanagement

VS

Ja

GeoGebra GmbH

(*optioneel voor de deelfunctie; privacyovereenkomst rechtstreekes met GeoGebra)

Rekentools en -machines voor grafieken, vormen, 3D, enzovoort

Oostenrijk

N.V.T.

Google Analytics

(Google LLC)

Anonieme statistieken

VS

Ja

Google App Engine

(Google LLC)

Hosting

VS

Ja

Google Identity

(Google LLC)

Google-account voor identiteitsmanagement (gebruikers kunnen inloggen met hun Google-account)

VS

Ja

Google Realtime API

(Google LLC)

Documentopslag

VS

Ja

HockeyApp (Microsoft Corp.)

Anoniem apparaattype en informatie over OS-versie

VS

Ja

Microsoft Corporation

Microsoft-account voor identiteitsbeheer (gebruikers kunnen inloggen met hun Microsoft-account)

VS

Ja

Mixpanel, Inc.

Gebruiks- en webstatistieken

VS

Ja

mLab (ObjectLabs Corporation)

Anonieme gegevens van geüploade afbeeldingen

VS

N.V.T.

Raygun, Limited

Rapportage van crashgegevens van SMART-software (geanonimiseerd)

Nieuw-Zeeland

Ja

Salesforce.com, Inc.

Rechten op licentiesleutels en identiteitsmanagement van SMART Admin Portal

VS

Ja

Socorro

(Mozilla Foundation, gehost op Amazon Web Services)

Socorro is een verzameling onderdelen om crashgegevens te verzamelen, verwerken en analyseren. (geanonimiseerd)

VS

Ja

Splunk, Inc.

Systeemlogs en -prestaties (geanonimiseerd)

VS

N.V.T.

YouTube (Google LLC)

Gebruikers kunnen YouTube-video's toevoegen ( YouTube API) aan hun documenten. Zoektermen worden gedeeld.

VS

Ja

Gebruikersgegevens voor hardware

SMART wordt beschouwd als de beheerder van gegevens waar die verzameld worden in het kader van inzet van SMART-hardware door een klant of gebruiker. Hieronder vallen persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens.

Als een SMART Board®-touchscreen wordt gebruikt stuurt het automatisch de volgende gegevens naar SMART:

 • Modelnummer
 • OS en OS-versie
 • Details appstructuur (versie)
 • Merk (SMART)
 • Bord-configuratie (Legacy, ENT of EDU)
 • Browser
 • Informatie afkomstig van IP-adressen, zoals:
  • Plaats
  • Land
  • Regio
  • DPI beeldscherm
  • Schermhoogte en -breedte
  • Tijdstip van gegevensverzameling
 • Firmwareversie (iQ-versie)
 • Hardware SKU (AM30, AM40, AM50, SB2000)
 • Laatst bekeken (verschijning van laatste rapport)
 • Modeltype paneel (paneelmodel van de iQ-apparatuur)
 • Updatekanaal (Stable, Beta of Developer)

Verwerkers van gebruikersgegevens voor hardwareproducten

De volgende tabel bevat een lijst van verwerkers voor de hardwareproducten van SMART, de reden voor de verwerking, de locatie van de verwerkers en of deze de Aanvulling van SMART inzake gegevensverwerking hebben ondertekend.

Hardwareverwerker

Doel

Locatie

DPA getekend

Fabric.io

Verzamelt crashgegevens (rapporten kunnen in het product worden uitgeschakeld)

VS

Ja

Mixpanel, Inc.

Gebruiksstatistieken

VS

Ja

Marketinggegevens

SMART wordt beschouwd als de beheerder van gegevens waar die verzameld worden in het kader van marketing. Hieronder vallen persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens die SMART verzamelt voor marketingdoeleinden. De volgende marketinggegevens worden verzameld:

 • Interessegebied
 • Budget
 • Contactgeschiedenis
 • Conversie (of de lead klant wordt)
 • Datum
 • E-mail
 • Naam van individu
 • Informatie die verstuurd wordt of waarvoor je je kunt afmelden
 • IP-adres
 • Taal
 • Opt-in- en opt-out-antwoorden
 • Naam organisatie of school
 • Potentiële verkoopkans
 • Openbare webcontent wordt geanonimiseerd en verzamelde informatie wordt doorgestuurd via Google Analytics.
 • Inzendingen voor loterijen of andere wedstrijden.
 • Enquêteresultaten SMART EdTech Capabilities Profile
 • Reeds of binnenkort bezochte beurzen

Verwerkers van gebruikersgegevens voor SMART-marketinggegevens

De volgende tabel bevat een lijst van verwerkers voor de marketing van SMART, de reden voor de verwerking, locatie van de verwerkers en of deze de Aanvulling van SMART inzake gegevensverwerking hebben ondertekend.

Verwerkers Doel Locatie Aanvulling inzake gegevensverwerking

Erkende distributeurs en doorverkopers van SMART

SMART-producten te koop aanbieden

Wereldwijd

Nee, deze organisaties vallen onder overeenkomsten met SMART met voldoende commerciële contractbepalingen

Hubspot, Inc.

Marketinggegevens verzamelen en mededelingen versturen

VS

Ja

Salesforce.com, Inc.

Marketinggegevens verzamelen en mededelingen versturen

VS

Ja

SiteCore USA, Inc.

Sessiecookies, websitestatistieken en -navigatie (geanonimiseerd). Optioneel aanmelden voor toestemming voor aangepaste landingspagina's

VS

Ja

Qualtrics LLC

Enquêtes en eventmanagement

VS

Ja

LET OP: Als je SMART toestemming hebt gegeven om je informatie toe te sturen, gebruikt SMART ook je persoonljke gegevens voor de interne marketing-, verkoop- en ontwikkelingsdoelen van SMART. Je kunt je elk moment weer afmelden door op een link te klikken in de e-mails die je van ons krijgt of door hierhandmatig je e-mailadres in te voeren.

Supportgerelateerde gegevens

SMART wordt beschouwd als de beheerder van gegevens waar die verzameld worden in het kader van klantenservice. Hieronder vallen persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens die SMART verzamelt als iemand contact opneemt met SMART Support. Van deze persoon worden de volgende gegevens verzameld:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Organisatie die belt namens
 • Adres
 • Verzendadres als onderdelen nodig zijn
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Serienummer van het product
 • Gemeld probleem
 • Bijlagen (afbeeldingen, e-mails, enz.)
 • Incidentnummer (indien van toepassing)
 • Gewenste reseller
 • Opmerkingen over geleverde diensten

Verwerkers van gebruikersgegevens voor supportgerelateerde SMART-gegevens

De tabel hieronder bevat een lijst van verwerkers voor Smart-ondersteuning, het doel van de verwerking, de locatie van de verwerkers, en of ze de aanvulling inzake gegevensverwerking van SMART getekend hebben.

Verwerkers Doel Locatie Aanvulling inzake gegevensverwerking

Blue Ocean

Handelt verzoeken tot ondersteuning af

Canada

Nee, deze organisatie valt onder een overeenkomst met SMART met voldoende commerciële contractbepalingen

Call Miner

Optioneel voor telefonische gesprekken (optie om gespreksopname te weigeren), verplicht voor e-mail. Call Miner is een onderverwerker die omnichannel-gespreks-statistieken biedt met behulp van AI en machine-learning. Call Miner analyseert gesprekken van de klantenservice, inclusief opgenomen telefoongesprekken en e-mails, die tijdelijk worden opgeslagen in CallMiner. De metagegevens worden bewaard in CallMiner voor analyse van de klantenervaring en het trenden van informatie betreffende de gesprekken tussen de agent en klant.

Canada

N.V.T.

Amazon Connect (Amazon.com)

Cloud-gebaseerd contactcentrum en handelt verzoeken tot ondersteuning af

VS

Ja

Salesforce.com, Inc.

Communicatie met klanten

VS

Ja

Qualtrics LLC

Klantonderzoeken

VS

Ja

Voor het laatst bijgewerkt: 19 oktober 2023